گرین کارت خانوادگی

گرین کارت خانوادگی و یا ویزای خانوادگی آمریکا به افرادی تعلق میگیرد که یکی از اعضای درجه یک آنها اقامت قانونی و دائم آمریکا را داشته باشد و اصطاحا تبعه آمریکا باشد میتواند برای شما درخواست گرین کارت دهد این نوع ویزای هرساله به صورت محدود صادر میشود و با ما همراه باشید تا توضیحات کاملی در رابطه با گرین کارت خانوادگی و یا ویزای خانوادگی آمریکا برایتان شرح دهیم و شما را با شرایط و قوانین این ویزا آشنا کنیم .

دیدگاه ها

ایمیل و شماره شما منتشر نخواهد شد