ورود غیر قانونی به آمریکا

ورود غیر قانونی به آمریکا در این روزها به شدت داغ هستش.

خیلی ها حاضر هستند تن به این ریسک بدهند تا بصورت غیر قانونی هم شده وارد آمریکا بشوند اما به چه قیمتی؟!

ورود غیر قانونی به آمریکا

  • آیا میدانید سیاست های جدید دولت کنونی و حتی آینده آمریکا کاملا بر ضد این نوع مهاجرت هستش؟
  • آیا میدانید خطرات مالی و جانی بسیار زیادی تا قبل از ورود به مرز امریکا شما رو تهدید میکنه؟
  • آیا میدانید درصد اینکه قبل از ورود غیر قانونی به آمریکا دستگیر بشید خیلی بیشتر از ورودتان به داخل آمریکا هستش؟
  • آیا میدانید بعد از ورود و دستگیری به زندان فدرال آمریکا منتثل میشوید و چند ماه در آنجا زندانی هستین؟
  • آیا میدانید درصد دیپورتی شما بسیار زیاد هستش؟

 

حالا شاید چند نفر هم دیده باشید که تونستن وارد آمریکا بشوند اما دلیل بر این نمیشه که همه براحتی میتونن وارد بشن.

تصمیم عاقلانه بگیرید و قبل از هر اقدامی با چند وکیل و مشاور حتما مشورت کنید چون شاید شانس ورود بصورت قانونی رو داشته باشید.


دیدگاه ها

ایمیل و شماره شما منتشر نخواهد شد